Video mới nhất của trực thăng Ingenuity gửi về từ Hoả tinh

Những hình ảnh thực tế bề mặt Hoả tinh được Ingenuity ghi lại trong chuyến bay thứ 25 của chiếc trực thăng này để tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống.

Theo Digitaltrends| Video NASA Jet Propulsion Laboratory