Với tốc độ tăng dân số trung bình những năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 4, Việt Nam sẽ chính thức trở thành 1 trong 15 quốc gia trên thế giới và 1 trong 3 quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy mô 100 triệu người.