Việt Nam in sách giáo khoa quá phung phí

Làm sách giáo khoa là rất lãi nhưng lại để thiếu, cách in ấn xuất bản quá phung phí, Bộ trưởng cần thấy hết các lỗ hổng này, GS Phạm Tất Dong nhìn nhận.

Video: Xuân Qúy, Huy Phúc, Bạt Tuấn