Voi nổi giận húc hà mã chạy toán loạn, hà mã con suýt mất mạng

Khó chịu khi phải chia sẻ hồ nước với đàn hà mã hơn 25 con, voi liên tục rống lên và xua đuổi chúng.
Theo Latest Sightings