Bất chấp lệnh cấm toàn diện tiền điện tử của Bắc Kinh, không gian web3 tại quốc gia tỷ dân vẫn là lĩnh vực hấp dẫn với nhiều sinh viên mới ra trường, những người đang khao khát tìm kiếm ‘mỏ vàng’ kỹ thuật số đầu tiên.

Bất chấp lệnh cấm toàn diện tiền điện tử của Bắc Kinh, không gian web3 tại quốc gia tỷ dân vẫn là lĩnh vực hấp dẫn với nhiều sinh viên mới ra trường, những người đang khao khát tìm kiếm ‘mỏ vàng’ kỹ thuật số đầu tiên.

Web3 là một ý tưởng tiếp nối cho World Wide Web, kết hợp các khái niệm như phân quyền và cấu trúc kinh tế dựa trên mã thông báo. Điều này có thể thực hiện thông qua công nghệ blockchain sử dụng sổ cái mở và tiền mã hoá.