Ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông - cho biết: Việt Nam đang triển khai thí điểm 5G tại 55 tỉnh, thành phố, đồng thời thúc đẩy các công ty nghiên cứu, sản xuất thiết bị đầu cuối kết nối 5G.