Trong Báo cáo về Chỉ số xã hội số của GSMA - Hiệp hội Hệ thống thông tin Di động toàn cầu, Việt Nam xếp thứ 5 điểm số về trụ cột thương mại số và xếp thứ 7 điểm số về phong cách sống.