Về triển vọng thị trường lao động quý II/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự báo 51,5 triệu người lao động có việc làm, tăng 200 nghìn người so với quý I/2024.