Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy 5 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách từ nhà, đất đạt 90.600 tỷ đồng, tăng tới 78,2% so với cùng kỳ năm 2023.