Ngày 14/4, Việt Nam tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi; Bốn tổng thống châu Âu cùng đi tàu hỏa đến Kiev… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.