Yêu cầu định giá cây xanh trồng ở Hà Nội giai đoạn 2016-2018; Bộ Công an tính đưa máy bay không người lái chữa cháy nhà siêu cao tầng… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Yêu cầu định giá cây xanh trồng ở Hà Nội giai đoạn 2016-2018

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có văn bản yêu cầu định giá cây xanh trên đường phố Hà Nội từ năm 2016 đến 2018. Theo cơ quan chức năng, việc định giá cây xanh giai đoạn 2016-2018 được tiến hành định giá tài sản theo chủng loại, quy cách, kích thước cây dựa trên hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng đợt 1, đợt 2 của các năm 2016, 2017 và đợt 3 năm 2018 giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng. Công việc trên cũng được áp dụng đối với chủng loại, quy cách, kích thước cây theo hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng đợt 1 năm 2016; đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2018 giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Sinh Thái Xanh với Ban Duy tu.