Tránh chuyện đầu cơ trong đấu giá biển số xe đẹp; Bà Dương Thị Bạch Diệp kêu oan bất thành… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Xây dựng Bộ pháp điển ở Việt Nam

Ngày 7/10, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển. Phó Cục trưởng Nguyễn Duy Thắng cho biết, việc xây dựng Bộ pháp điển ở Việt Nam là hết sức cần thiết, góp phần tạo cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bộ pháp điển là tập hợp các QPPL đang còn hiệu lực áp dụng, do đó việc kịp thời loại bỏ các quy định hết hiệu lực và cập nhật các QPPL mới ban hành là rất quan trọng. Đến nay các bộ, ngành đã hoàn thành và trình Chính phủ thông qua kết quả pháp điển 250/271 đề mục, đạt tỷ lệ 92% khối lượng Bộ pháp điển. Các đề mục còn lại đang được các bộ, ngành khẩn trương thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.