Hà Nội dự kiến bồi thường gấp đôi diện tích khi cải tạo chung cư cũ; Hai phòng khám ở TP.HCM bị đình chỉ vẫn hoạt động… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

‘Giảm năm đóng BHXH để có nhiều cơ hội hưởng lương hưu’

Ông Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, giai đoạn 2016-2021, có hơn 4 triệu người rút BHXH một lần. Ông Sinh tính trung bình mỗi năm có hơn 800.000 người và số người rút BHXH một lần năm sau luôn cao hơn năm trước, tốc độ tăng khoảng 11,6%. Nhà nước cần có các giải pháp tổng thể mang tính vĩ mô, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Khi sửa Luật BHXH cần giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí, tạo điều kiện cho người lao động có nhiều cơ hội hưởng lương hưu.