EVN kiến nghị điều chỉnh giá điện như giá xăng dầu; Học sinh Hà Nội có thể được nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày… là những thông tin nổi bạt và quan trọng trong ngày.

Lấy ý kiến nhân dân 12 nội dung lớn về Luật Đất đai sửa đổi

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 3/1 đến hết ngày 15/3/2023. Theo tờ trình của Chính phủ, có 5 nhóm đối tượng lấy ý kiến. Trong đó, có các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các cơ quan nhà nước, tổ chức ở trung ương và địa phương. Nhóm đối tượng lấy ý kiến còn có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu cũng là đối tượng lấy ý kiến.