Đề nghị kỷ luật nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Thông tin nữ sinh HUFLIT bị xâm hại là sai sự thật… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.