Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị kỷ luật cảnh cáo; Nữ sinh Hà Nội bị cắt quần do không mặc đồng phục, nhà trường nói gì?… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị kỷ luật cảnh cáo

Căn cứ Điều 82, chương XIII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII; Căn cứ khoản 2, Điều 71, chương XIII Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027), tập thể Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật cảnh cáo Đại đức Thích Trúc Thái Minh, sám hối Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và thông báo tới các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố. Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết hứa nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ bị tước quyền trụ trì. Chùa Ba Vàng sẽ không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế trong 1 năm. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tăng cường biện pháp giám sát chặt chẽ hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa Ba Vàng, của Đại đức Thích Trúc Thái Minh.