Bamboo Airways chậm trả lương, phi công nghỉ việc do tái cơ cấu?; Công ty của vợ chồng diễn viên Thu Trang - Tiến Luật bị kiện… là những thông tin nổi bật trong ngày.