Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá gạo xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 526 USD/tấn, là mức cao nhất 2 năm qua.