Theo Yonhap News, các binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua Đường phân giới quân sự (MDL)  trong Khu phi quân sự (DMZ), thuộc biên giới trên đất liền giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc đã cảnh báo qua loa phát thanh và bắn súng cảnh cáo. 

Theo Yonhap News | Video: Arirang News, Al Jazeera, South Korea's Defence Ministry