Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa, bệ phóng và các khả năng khác mà người Houthi đã sử dụng để tấn công hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ.

Theo Reuters | Video: Reuters