'Cây táo nở hoa' tập 12: Lam cay nghiệt khi Ngọc xin tha thứ cho Châu

Sau khi biết chuyện Châu là kẻ thứ 3, Ngọc đã tìm đến tận nhà Lam để xin Lam tha thứ cho Châu. Tại đây, dù Ngọc quỳ xuống xin Lam bỏ qua cho Châu nhưng Lam vẫn đáp lại anh bằng thái độ xỉa xói, cay nghiệt.

Hà Phương