icon navigator icon
Ông Trần Đức Thắng
Ông Trần Đức Thắng
Bí thư tỉnh ủy Hải Dương
Ông Trần Đức Thắng
Năm sinh: 1973
Quê quán: Vĩnh Phúc
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Quá trình công tác
Tin liên quan