icon navigator icon
Bí thư tỉnh ủy Hải Dương
Năm sinh: 1973
Quê quán: Vĩnh Phúc
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Năm sinh: 27/11/1966
Quê quán: Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Năm sinh: 12/09/1973
Quê quán: Hà Nội
Tổng Kiểm toán Nhà nước
Năm sinh: 02/08/1971
Quê quán: Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Bộ trưởng Bộ Y tế
Năm sinh: 23/07/1971
Quê quán: Xã Tam Kỳ, Huyện Kim Thành, Hải Dương