Chi hàng triệu đô để kiểm phiếu lại, TT Trump có đảo ngược được kết quả?

Sự kiện: Bầu cử Mỹ 2020
Chiến dịch tranh cử của ông Trump vừa chi ra 3 triệu USD để tiến hành kiểm phiếu lại tại bang Wisconsin với hy vọng đảo ngược lại kết quả của Bầu cử Mỹ 2020.

Q.N (Theo Reuters)