4 tháng đầu năm, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn toàn quốc đã tăng gần 5.600 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2023.