Thiết bị ghi nhớ này được tạo ra nhằm hỗ trợ Trái đất và con người trong trường hợp tận thế. Đây là một chiếc đĩa nhỏ có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn chưa từng có, với độ bền sánh cùng tuổi thọ của vũ trụ.

Theo The Sun, Hangerback.ch... | Video: The Sun, Hagerbach.cn, Youtube