Lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa hạt nhân, giáo sư Hàn Quốc xây hầm trú ẩn

Lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa hạt nhân, giáo sư Hàn Quốc Lee Tae-goo đã xây hầm trú ẩn để bảo đảm an toàn.

Theo South China Morning Post