Con bị gán mác ‘nổi loạn’, cha mẹ nên làm gì?

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Trong mỗi giai đoạn phát triển của trẻ luôn có những "thời kỳ nổi loạn". Những lúc như vậy, cha mẹ cần sát cánh để cùng trẻ vượt qua.

A.B (Theo Heathline, Video: Supernanny, Real Families)