Giúp trẻ lấy lại tinh thần sau kỳ nghỉ hè kéo dài vì đại dịch Covid-19

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Kỳ nghỉ hè đặc biệt giữa đại dịch Covid-19 khiến tâm lý nhiều trẻ em có sự thay đổi. Tuy nhiên, cha mẹ có thể khắc phục được tình trạng này.

A.B (Theo Parents, Nasponline, Verywellmind | Video: CBS, Science Magazine, UNICEF...)