Con hay đổ lỗi cho em nhỏ, cha mẹ nên làm gì?

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Nhiều trẻ thường đổ lỗi cho các em bé hơn khi lỡ làm sai điều gì đó. Nếu cha mẹ uốn nắn thì hành vi này sẽ ngày một leo thang và ảnh hưởng tới những bé nhỏ hơn.

A.B (Theo Parenting, Video: Super Nancy)