Công ty họp phụ huynh, giám đốc cấm yêu đương và cái kết cười rung rốn

Dù trưởng thành hay còn trẻ thì trong mắt các bậc phụ huynh vẫn chỉ là trẻ con. Cười rung rốn với phản ứng của bậc cha mẹ khi công ty tổ chức 'họp phụ huynh'....

Nguồn: Youku