Điện Buckingham: Các bác sĩ lo ngại về sức khỏe của Nữ hoàng Anh Elizabeth

Theo tuyên bố mới nhất của điện Buckingham, các bác sĩ của Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị bày tỏ sự quan ngại về sức khỏe của bà.

Theo Reuters