Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Lê Hùng Sơn cho biết 4 tháng đầu năm, gần 370.000 lao động đã rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, tăng 20% so với cùng kỳ.