Khởi điểm với chỉ 2 thành viên, sau hơn một năm thành lập, số lượng tình nguyện viên muốn tham gia dọn rác cùng nhóm Sài Gòn Xanh đã lên tới con số hơn 700 người.

Các bạn là nhân viên phục vụ, sinh viên, tài xế xe công nghệ.... Nhưng đều có điểm chung là yêu môi trường và khát vọng "thay áo" mới cho hàng trăm kênh rạch ô nhiễm

Đình Tuyến