Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ giải ngân trong 5 tháng đầu năm ước đạt 21% kế hoạch cả năm. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 22%.