Tổng Giám đốc IMF - bà Kristalina Georgieva đưa ra dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng gấp 2 lần mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu.