Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi trong một tuyên bố do văn phòng Thủ tướng Israel cho biết: “Các cuộc đàm phán về việc thả con tin của chúng tôi đang có sự tiến triển. Mọi việc sẽ diễn ra theo thỏa thuận ban đầu giữa các bên và không phải trước thứ Sáu".

Theo Reuters | Video: Reuters