Khách sạn đầu tiên ngoài vũ trụ giá 5 triệu USD cho 3 đêm

Khách sạn đầu tiên ngoài vũ trụ dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2026, giá đặt phòng có thể là 5 triệu USD cho 3 đêm.

A.B (Theo Tech Vision)