Kết quả này có được sau nghiên cứu giữa Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, thực hiện vào tháng 9/2022.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên 839 đối tượng từ 0 đến trên 70 tuổi, có giới tính và ở các khu vực địa lý khác nhau trên địa bàn TP.HCM.

Mẫu huyết thanh thu thập được tiến hành đo các kháng thể kháng protein N nhằm đánh giá tỷ lệ người dân từng nhiễm SARS-CoV-2, đo kháng thể kháng protein S nhằm đánh giá người dân đã có kháng thể phòng ngừa/bảo vệ do được chủng ngừa Covid-19 hoặc nhiễm bệnh trước đó.

Hơn 98% người dân TP.HCM có kháng thể phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Nguyên Thảo

Kết quả cho thấy, có 88,2% trong tổng số 839 mẫu thu nhận có kháng thể kháng N protein; 98,7% người dân đã có kháng thể kháng protein S từ nhiễm tự nhiên hoặc đã tiêm vắc xin.

Về kháng thể kháng N protein: Đây là kháng thể chỉ xuất hiện từ việc nhiễm Covid-19 tự nhiên hoặc sau khi tiêm vắc xin bất hoạt Sinopharm. Tuy nhiên trên địa bàn TP.HCM, vắc xin Sinopharm được sử dụng hạn chế và vắc xin này không được sử dụng ở nhóm dưới 18 tuổi. 

Tỷ lệ dương tính với kháng thể kháng N từ 86% đến 97% ở các nhóm tuổi từ dưới 5 đến dưới 70 tuổi, riêng nhóm 70 tuổi trở lên, tỷ lệ này là 76%. Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu đánh giá đáp ứng miễn dịch ở nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thực hiện vào thời điểm tháng 11/2022.

Từ đây, nhóm nghiên cứu kết luận rằng, tính đến tháng 9/2022, đã có 88% người dân TP.HCM đã từng nhiễm SARS-CoV-2 và làn sóng Omicron là tác nhân chính của việc nhiễm tự nhiên ở người dân trên địa. 

Về kháng thể kháng protein S: Có đến 98,7% người dân đã có kháng thể kháng protein S (từ nhiễm tự nhiên hoặc do tiêm vắc xin). Tỷ lệ cao người dân có kháng thể cho thấy độ phủ của vắc xin cũng như vai trò của nhiễm tự nhiên trong việc tạo kháng thể kháng SARS-CoV-2 ở cộng đồng. Chỉ còn một tỷ lệ rất nhỏ (1.3%) người dân là không có kháng thể này.

Kết quả phân tích nồng độ kháng thể kháng protein S ở nhóm 12 tuổi trở xuống cho thấy, có xu hướng thấp hơn so với các nhóm tuổi còn lại. Điều này phù hợp với thực tế độ phủ vắc xin ở nhóm dưới 12 tuổi thấp hơn các nhóm tuổi khác.

Tỷ lệ người dân có kháng thể chống lại protein S của virus SARS-CoV-2 và phân bố nồng độ của kháng thể theo các lứa tuổi. Ảnh: SYT 

Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục khảo sát diễn tiến huyết thanh học cộng đồng trong đợt tháng 12/2022 và mối liên quan giữa dữ liệu về kháng thể với mức độ nặng của bệnh theo các nhóm tuổi trên địa bàn TPHCM để có thể xem xét đánh giá thêm mức độ hiệu quả của miễn dịch cộng đồng đối với SARS-CoV-2.

Từ đó, Sở Y tế TP.HCM kêu gọi người dân cùng bảo vệ và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 bằng cách cho người thân và trẻ em (từ 5 tuổi trở lên) đi tiêm vắc xin phòng bệnh.