Lần đầu tiên sau 35 năm đổi mới, kinh tế TP.HCM tăng trưởng âm 6,78% vì thấm đòn đại dịch Covid-19. Nhưng với truyền thống năng động, sáng tạo và những bước đi linh hoạt, kinh tế TP đã bứt tốc ngoạn mục.

Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát khiến thành phố chịu nhiều tổn thất nặng nề. Không ai có thể ngờ, một đô thị náo nhiệt lại rơi vào cảnh đường phố vắng như “Chùa Bà Đanh”.