Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở còn 4,8%/năm, áp dụng từ ngày 10/5/2023 đến ngày 31/12/2024.