Liên tục thua trong cuộc chiến pháp lý, TT Trump có chiến lược mới?

Sự kiện: Bầu cử Mỹ 2020
Bang Georgia thông báo kết quả kiểm phiếu lại, và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã dành được thêm 2.000 phiếu phổ thông. Tuy nhiên, nhiều bang đã bác bỏ đơn kiện của TT Trump về gian lận bầu cử và theo Reuters, chiến dịch của tổng thống đương nhiệm đang chuyển sang chiến lược mới.

Q.N (Theo Reuters | Video: Reuters, The Telegraph)