Nga ra 'tối hậu thư' cho Google, thợ đào Bitcoin tháo chạy khỏi Trung Quốc

Sự kiện: Công nghệ thứ 7
Nga ra "tối hậu thư" cho Google; Thợ đào Bitcoin tháo chạy khỏi Trung Quốc; Ông chủ TikTok từ chức;... là những thông tin công nghệ nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.

Đinh Tuấn - Hải Nguyên