Ngôi làng đặc biệt ở Ấn Độ, đánh bay hủ tục trọng nam khinh nữ bằng cách lạ

Khi một bé gái trong làng chào đời, dân làng Piplantri lại tụ tập để ăn mừng và trồng đúng 111 cây loại nhỏ đặt theo tên của bé gái.

Q.N (Theo Great Big Story)