Những bộ phận nào trên cơ thể con người có thể tiếp tục tiến hóa?

Con người đã trải qua hàng triệu năm tiến hóa và phát triển để phù hợp với nhu cầu cuộc sống. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thể tiến hóa thêm ở những bộ phận nào trong tương lai hay không?

M.B (Theo Bright Side)