Những sai lầm của phụ huynh khi kèm con học ở nhà

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Nhiều phụ huynh thường kèm con học và làm bài tập về nhà, tuy nhiên, nhiều người mắc những sai lầm này khiến việc học trở nên kém hiệu quả.

A.B (Theo Smartick, Video: edutopia, Know More...)