Quy tắc vàng để đặt ra những giới hạn cho con

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Trẻ càng lớn càng có xu hướng phá vỡ những quy tắc mà người lớn đặt ra, chính vì thế, cha mẹ cần có những cách thức tiếp cận khác để con không vượt giới hạn.

A.B (Theo The Atlantic)