Sức mạnh trực thăng tấn công “chim cắt đỏ” AH-2 Rooivalk

Nam Phi là quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng đứng đầu Châu Phi. Những sản phẩm của họ đang dần được khẳng định vị thế trong thị trường xuất khẩu vũ khí của thế giới, trong số đó có trực thăng tấn công AH-2.

Đ.T (Tổng hợp/video Youtube)