Taxi bay Lilium có thật sự tạo bước ngoặt cho lĩnh vực tiềm năng này?

Một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực phương tiện bay là startup đến từ Đức - Lilium. Liệu taxi bay của Lilium có thật sự tạo bước ngoặt cho lĩnh vực tiềm năng này?

M.B (Theo CNBC International)