Tương lai của Lực lượng không gian Mỹ

Lực lượng không gian Mỹ đã hợp tác với các công ty tư nhân trong nhiều năm qua và chắc chắn sẽ tăng cường hợp tác trong tương lai, trong bối cảnh cuộc chiến không gian ngày càng hiện hữu.

M.B (Theo CNBC)